Blog

แรงจูงใจ(Motivation) vs. แรงบันดาลใจ(Ambition)

154 Views0 Comment

แรงจูงใจ(Motivation) vs. แรงบันดาลใจ(Ambition)

ทุกวันนี้โลกหมุนไปข้างหน้าเร็วขึ้นทุกวัน หากเราอยู่เฉยๆก็เท่ากับว่าเราถอยหลัง ดังนั้นเราต้องสร้าง แรงจูงใจ และ แรงบันดาลใจ ให้แก่ตนเองและคนใกล้เคียง เพื่อพัฒนาตนเองไปข้างหน้าให้ทันโลก แต่แรงจูงใจและแรงบันดาลใจต่างกันอย่างไร?

แรงจูงใจ(Motivation) คือ ความอยากที่เกิดจากตัวกระตุ้นจาก “ภายนอก” เช่น อยากมีรถขับ หรือ อยากได้เลื่อนตำแหน่ง

แรงบันดาลใจ(Ambition) คือ ความอยากที่เกิดจาก “ภายใน” เช่น อยากเล่นดนตรีเก่ง อยากเป็นคนดี

สังเกตได้ว่า แรงจูงใจ มักจะชัดเจนกว่าและมีระยะเวลาสั้นกว่า แรงบันดาลใจ… การอยากซื้อรถหรือเลื่อนตำแหน่งสามารถทำได้ในระยะเวลาไม่กี่ปี และทำได้หรือไม่ได้มีความชัดเจนอย่างมาก แต่การเล่นดนตรีให้เก่งนั้น เก่งเทียบกับใคร? ระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรือ ระดับโลก? ช่วงแรกๆอาจจะเก่งเมื่อเทียบกับคนในจังหวัดเดียวกัน แต่พอเก่งมากขึ้นเรื่อยๆก็ชักอยากเก่งระดับประเทศและมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด

ดังนั้น แรงบันดาลใจที่เกิดจากตัวเราเองย่อมเป็นแรงผลักดันที่ยั่งยืนกว่าแรงจูงใจที่พอถึงเป้าหมายก็สิ้นสุดลง แต่แรงจูงใจก็สามารถนำไปใช้ในการนำคนอื่นได้ เช่น การจูงใจ ให้ลูกน้อง ตั้งใจทำงานให้ดีขึ้นด้วยการนำผลประโยชน์ต่างๆมาล่อ หรือ การจูงใจ ลูกๆ ให้ตั้งใจเรียนด้วยสิ่งของ เป็นต้น… เพราะการจูงใจคนอื่น สามารถทำได้จากฝั่งเราฝั่งเดียว หากเรารู้ว่าคนอื่นต้องการอะไร เราก็สามารถเลือกสิ่งที่เขาต้องการมาจูงใจเขาได้

จุดสูงสุดคือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น

ถึงแม้การจูงใจคนอื่นจะง่ายเมื่อเรารู้ว่าคนๆนั้นต้องการอะไร เมื่อเทียบกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น แต่การสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นนั้นเปรียบเสมือนการจุดเทียนต่อๆกัน ทำให้แสงสว่างกระจายไปได้มากมายอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การจูงใจคล้ายๆไฟฉายที่ให้แสงสว่างเมื่อมีถ่านมาใส่แต่ไม่สามารถกระจายต้นกำเนิดของแสงนั้นไปได้

ดังนั้น คนที่เก่งที่สุดจึงเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ ซึ่งเท่ากับว่าทำให้อีกฝ่ายอยากพัฒนาตนเองในระยะยาวด้วย ซึ่งเป็นการกระทำจาก 2 ทาง ผู้สร้าง และ ผู้รับ

เรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่นด้วยกันเถอะครับ!!

#แรงจูงใจ  #แรงบันดาลใจ

Leave your thought

Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping