Category: Brain Food

#TradeWar ไทยอยู่รอดอย่างไร?

President Trump เริ่มเปิดฉาก Trade War ทั่วโลก ด้วยการเพิ่มภาษีนำเข้า เหล็ก 25% และ อลูมิเนียม 10% ใน USA ทำเอาตกใจกันไปครึ่งโลก และตามมาด้วยการเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจาก China ไป USA อีกหลายรายการ… Trump ทำไปเพื่ออะไร? . . . “เป้าหมาย Trump” ถ้าให้พูดง่ายๆสั้นๆ ก็คือการสร้างผลงาน เพื่อหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง US President Election ในปี 2020 ที่จะถึงนี้ เมื่อ 30 กันยายน 2018 หรือ ปลายเดือนที่ผ่านมานี้เอง USA ได้ลดการกดดันเรื่อง Trade War ที่เกิดขึ้นระหว่าง Canada กับ Mexico ด้วยการเซ็นต์สนธิสัญญา United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)...

Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping