Category: Stay Inspired

แรงจูงใจ(Motivation) vs. แรงบันดาลใจ(Ambition)

แรงจูงใจ(Motivation) vs. แรงบันดาลใจ(Ambition) ทุกวันนี้โลกหมุนไปข้างหน้าเร็วขึ้นทุกวัน หากเราอยู่เฉยๆก็เท่ากับว่าเราถอยหลัง ดังนั้นเราต้องสร้าง แรงจูงใจ และ แรงบันดาลใจ ให้แก่ตนเองและคนใกล้เคียง เพื่อพัฒนาตนเองไปข้างหน้าให้ทันโลก แต่แรงจูงใจและแรงบันดาลใจต่างกันอย่างไร? แรงจูงใจ(Motivation) คือ ความอยากที่เกิดจากตัวกระตุ้นจาก “ภายนอก” เช่น อยากมีรถขับ หรือ อยากได้เลื่อนตำแหน่ง แรงบันดาลใจ(Ambition) คือ ความอยากที่เกิดจาก “ภายใน” เช่น อยากเล่นดนตรีเก่ง อยากเป็นคนดี สังเกตได้ว่า แรงจูงใจ มักจะชัดเจนกว่าและมีระยะเวลาสั้นกว่า แรงบันดาลใจ… การอยากซื้อรถหรือเลื่อนตำแหน่งสามารถทำได้ในระยะเวลาไม่กี่ปี และทำได้หรือไม่ได้มีความชัดเจนอย่างมาก แต่การเล่นดนตรีให้เก่งนั้น เก่งเทียบกับใคร? ระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรือ ระดับโลก? ช่วงแรกๆอาจจะเก่งเมื่อเทียบกับคนในจังหวัดเดียวกัน แต่พอเก่งมากขึ้นเรื่อยๆก็ชักอยากเก่งระดับประเทศและมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น แรงบันดาลใจที่เกิดจากตัวเราเองย่อมเป็นแรงผลักดันที่ยั่งยืนกว่าแรงจูงใจที่พอถึงเป้าหมายก็สิ้นสุดลง แต่แรงจูงใจก็สามารถนำไปใช้ในการนำคนอื่นได้ เช่น การจูงใจ ให้ลูกน้อง ตั้งใจทำงานให้ดีขึ้นด้วยการนำผลประโยชน์ต่างๆมาล่อ หรือ การจูงใจ ลูกๆ ให้ตั้งใจเรียนด้วยสิ่งของ เป็นต้น… เพราะการจูงใจคนอื่น สามารถทำได้จากฝั่งเราฝั่งเดียว...

Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping